Roli i Organizatave Rajonale në promovimin e rregullave aktuale për përshpejtimin e tranzicionit të energjisë duke patur në fokus rritjen e sigurisë së furnizimit datë 30 Nëntor 2022, Cairo, Egjipt