Njoftime per Licencime


Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 15.03.2023 “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” sha

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 13.03.2023 “ENERGY 24” sh.p.k

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 03.03.2023 “Erseka Solar Park 1“ sh.p.k

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 24.02.2023 “NATYRE ENERGY” sh.p.k

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 24.02.2023 “ENERGY MARKET ALBANIA” sh.p.k

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 20.02.2023 “ATEANI ENERGY” sh.p.k

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 20.02.2023 “Sun Energy Solutions”

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 23.01.2023 “NATYRE ENERGY” sh.p.k

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 27.01.2023 “TPLANI HC” shpk

Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 23.01.2023 “G.S.K” shpk

Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 16.01.2023 “ReNRGY Trading Group” 

Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 10.01.2023 “SUNPOWER 2017”

Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 10.01.2023 “SUN AVENUE”

Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 28.12.2022 “KESH” sh.a

Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 21.12.2022 “Balkan Energy Trade”

 Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 06.12.2022 “Energji Ashta“ shpk

Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 18.11.2022 “H&E ENERGY“ shpk

Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 27.10.2022 “ALBSOLAR” shpk

Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 27.11.2022 “Alb Energy Trade” shpk

Njoftim per Licencim ne mbledhjen e Bordit date 27.10.2022 “BIGWIND” shpk