Bordi

Bordi i Anëtarëve të Entit Rregullator të Energjisë Bordi i anëtarëve të ERE përbëhet nga 5 anëtarë të emëruar në detyrë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, sipas dispozitave të ligjit nr. 43/2015 "Per sektorin e energjise elektrike" dhe ligjit nr. 102/2015 "Për sektorin e gazit natyror".

Aktualisht Bordi i anëtarëve të ERE përbëhet:

 

P.Ahmeti copy 
  Petrit Ahmeti Kryetar i Bordit të ERE, emeruar në detyre më datë       26.02.2019 me cilësinë e kryetarit të Bordit (Inxhinier Elektrik).

 

Erjola 
 Erjola Sadushi anëtare e Bordit, e emëruar në detyrë më datë 22.12.2022(Juriste).

 

 

 Maksi copy

Maksim Shuli anëtar i Bordit, i emëruar në detyrë më datë 26.02.2019 (Inxhinier Hidrokarburesh).

 

 

Raimonda 
 Raimonda Islamaj anëtare e Bordit, e emëruar në detyrë më datë 13.12.2018 (Ekonomiste).

 

Petraq Lika 
 Petraq Lika, anëtar i Bordit, i emëruar në detyrë më datë 22.09.2022 (Inxhinier Elektrik)