Prezantimi i Raportit Vjetor në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2023