Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 25.06.2024 “AGE ERZEN” sh.p.k.