Formular ankese                                 Bëj një ankesë!

Na kontaktoni

Na kontaktoni duke përdorur një nga format në vijim

Numrat e telefonit

0800 23 23

Orari zyrtar

E Hënë - E Enjte (8AM - 4:50PM)
E Premte (8AM - 2:00PM)

E Shtunë - E Diel (Pushim)

Email

erealb@ere.gov.al

Vendndodhja!
  • dummy Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" nr.1023, Tirane
logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese