Formular ankese                                 Bëj një ankesë!

Na kontaktoni

Na kontaktoni duke përdorur një nga format në vijim

Numrat e telefonit

(+355) 042222963
(+355) 042269590

Orari zyrtar

E Hënë - E Premte (8AM - 4:30PM)

E Shtunë - E Diel (Pushim)

Email

erealb@ere.gov.al

Vendndodhja!
  • dummy Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" nr.1023, Tirane
logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese