Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 19.06.2024 “Nova Prospect” sh.p.k.