Themelimi i Shkolles Ballkanike te Energjise, 16 Dhjetor 2022 Milano