Mbledhje e përbashkët ZRRE - ERE në Prishtinë, 27 Dhjetor 2022