Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 10.01.2023 “SUN AVENUE”