Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 10.01.2023 “SUNPOWER 2017”