Njoftim për aplikim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 23.08.2023 “IDI 2005”