Njoftim për aplikim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 23.08.2023 “Gealb Energy”