Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 04.04.2023 Centrali TEC (përpunimi i mbetjeve urbane), Qarku Elbasan