Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 04.04.2023 “AEE” shpk