Njoftime per Mbledhje Bordi 2018

 

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.12.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.12.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.12.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 14.12.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 11.12.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.11.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 15.11.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 02.11.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.10.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 16.10.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 12.10.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 11.10.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 27.09.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.09.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 03.09.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 30.08.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.08.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 03.08.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.07.2018 ora 14.00

Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.07.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 28.06.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 25.06.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.06.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.05.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 14.05.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 30.04.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.04.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 06.04.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.03.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 15.03.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 09.03.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 07.03.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 23.02.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 09.02.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 30.01.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.01.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.01.2018
logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese