Njoftime për Mbledhje Bordi 2017Njoftim per Mbledhje Bordi date 28.12.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 18.12.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 05.12.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.12.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 24.11.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 23.11.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.11.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 08.11.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.10.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date12.10.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 06.10.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.10.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 28.09.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 18.09.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 06.09.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 16.08.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 08.08.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 27.07.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.07.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.07.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 30.06.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 07.06.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.05.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 23.05.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 16.05.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 11.05.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 18.04.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 06.04.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 15.03.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 09.03.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 06.03.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 02.03.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.02.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 15.02.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 31.01.2017

Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.01.2017