Mbledhje Bordi 2021Mbledhje Bordi date 12.07.2021

Mbledhje Bordi date 30.06.2021

Mbledhje Bordi date 29.06.2021 

Mbledhje Bordi date 24.06.2021

Mbledhje Bordi date 16.06.2021

Mbledhje Bordi date 15.06.2021

Mbledhje Bordi date 07.06.2021

Mbledhje Bordi date 03.06.2021

Mbledhje Bordi date 27.05.2021

Mbledhje Bordi date 17.05.2021

Mbledhje Bordi date 11.05.2021

Mbledhje Bordi date 04.05.2021

Mbledhje Bordi date 30.04.2021

Mbledhje Bordi date 22.04.2021

Mbledhje Bordi date 16.04.2021


Mbledhje Bordi date 07.04.2021

Mbledhje Bordi date 06.04.2021

Mbledhje Bordi date 31.03.2021

Mbledhje Bordi date 30.03.2021

Mbledhje Bordi date 23.03.2021

Mbledhje Bordi date 19.03.2021

Mbledhje Bordi date 12.03.2021

Mbledhje Bordi date 04.03.2021

Mbledhje Bordi date 01.03.2021

Mbledhje Bordi date 22.02.2021

Mbledhje Bordi date 17.02.2021

Mbledhje Bordi date 11.02.2021

Mbledhje Bordi date 04.02.2021

Mbledhje Bordi date 29.01.2021

Mbledhje Bordi date 25.01.2021

Mbledhje Bordi date 20.01.2021

Mbledhje Bordi date 15.01.2021

Mbledhje Bordi date 11.01.2021

Të fundit

Njoftim per Mbledhje Bordi date 27.07.2021

24-07-2021 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 27.07.2021

Lexo më shumë

Rregullorja per procedurat dhe afatet per dhenien e autorizimit nga ERE per ndryshimin e statusit ligjor te te licencuarit ose ndryshimin e ortakut/aksionerit qe kontrollon interesat e te licencuarit

22-07-2021 Konsultime

 Rregullorja per procedurat dhe afatet per dhenien e autorizimit nga ERE per ndryshimin e statusit ligjor te te licencuarit ose ndryshimin e ortakut/aksionerit qe kontrollon interesat e te licencuarit

Lexo më shumë

Newsletter Nr.3

16-07-2021 Njoftime

Newsletter Nr.3

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 12.07.2021

09-07-2021 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 12.07.2021

Lexo më shumë

Kodi i Transmetimit

07-07-2021 Konsultime

Kodi i Transmetimit

Lexo më shumë

Kerkese per derrogim ne lidhje me kodin e transmetimit, miratuar me vendimin e Bordit te ERE 186/2017, ndryshuar me vendmimin 129/2018.

05-07-2021 Konsultime

Kerkese per derrogim ne lidhje me kodin e transmetimit, miratuar me vendimin e Bordit te ERE 186/2017, ndryshuar me vendmimin 129/2018.

Lexo më shumë

Kerkese per derrogim ne lidhie me Kodin e Transmetimit, miratuar me vendimin e Bordit te ERE 186/2017, te ndryshuar.

05-07-2021 Konsultime

Kerkese per derrogim ne lidhie me Kodin e Transmetimit, miratuar me vendimin e Bordit te ERE 186/2017, te ndryshuar.

Lexo më shumë

Newsletter Nr.2

02-07-2021 Njoftime

Newsletter Nr.2

Lexo më shumë

Enti Rregullatori Shqiptar i Energjisė (ERE) do tė drejtojė Presidencėn e MEDREG me Presidentin Petrit Ahmeti gjatė periudhės 2021-2022

01-07-2021 Deklarata për Shtyp

Enti Rregullatori Shqiptar i Energjisė (ERE) do tė drejtojė Presidencėn e MEDREG me Presidentin Petrit Ahmeti gjatė periudhės 2021-2022

Lexo më shumë

Formular Ankese

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese