Mbledhje Bordi 2021


Mbledhje Bordi date 15.10.2021

Mbledhje Bordi date 08.10.2021

Mbledhje Bordi date 04.10.2021

Mbledhje Bordi date 01.10.2021

Mbledhje Bordi date 22.09.2021 

Mbledhje Bordi date 10.09.2021

Mbledhje Bordi date 01.09.2021

Mbledhje Bordi date 23.08.2021

Mbledhje Bordi date 16.08.2021

Mbledhje Bordi date 05.08.2021

Mbledhje Bordi date 27.07.2021

Mbledhje Bordi date 12.07.2021

Mbledhje Bordi date 02.07.2021


Mbledhje Bordi date 30.06.2021

Mbledhje Bordi date 29.06.2021 

Mbledhje Bordi date 24.06.2021

Mbledhje Bordi date 16.06.2021

Mbledhje Bordi date 15.06.2021

Mbledhje Bordi date 07.06.2021

Mbledhje Bordi date 03.06.2021

Mbledhje Bordi date 27.05.2021

Mbledhje Bordi date 17.05.2021

Mbledhje Bordi date 11.05.2021

Mbledhje Bordi date 04.05.2021

Mbledhje Bordi date 30.04.2021

Mbledhje Bordi date 22.04.2021

Mbledhje Bordi date 16.04.2021


Mbledhje Bordi date 07.04.2021

Mbledhje Bordi date 06.04.2021

Mbledhje Bordi date 31.03.2021

Mbledhje Bordi date 30.03.2021

Mbledhje Bordi date 23.03.2021

Mbledhje Bordi date 19.03.2021

Mbledhje Bordi date 12.03.2021

Mbledhje Bordi date 04.03.2021

Mbledhje Bordi date 01.03.2021

Mbledhje Bordi date 22.02.2021

Mbledhje Bordi date 17.02.2021

Mbledhje Bordi date 11.02.2021

Mbledhje Bordi date 04.02.2021

Mbledhje Bordi date 29.01.2021

Mbledhje Bordi date 25.01.2021

Mbledhje Bordi date 20.01.2021

Mbledhje Bordi date 15.01.2021

Mbledhje Bordi date 11.01.2021

Të fundit

Njoftim per Mbledhje Bordi date 01.10.2021

29-09-2021 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 01.10.2021

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 22.09.2021

20-09-2021 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 22.09.2021

Lexo më shumë

Mbi treguesit per kriteret standarte te cilesise së furnizimit dhe performances se sigurise se rrjetit te shpërndarjes së energjisë elektrike per vitin 2021

13-09-2021 Konsultime

Mbi treguesit per kriteret standarte te cilesise së furnizimit dhe performances se sigurise se rrjetit te shpërndarjes së energjisë elektrike per vitin 2021

Lexo më shumë

Formular Ankese

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese