Rregullore për Lidhjet e Reja në Sistemin e Shpërndarjes