HIDROPOWER ELEKTRIK" SH.P.K. - Kerkese Lidhur me zgjatjen e afatit te vendimit te Bordit te ERE Nr. 167, date 05.08.2021.