Hec Arsti-Kerkese per zgjatje afati te plotesimit te elementeve te pikes se lidhjes