Pjesëmarrje virtuale në Asamblenë e 29-të të Përgjithshme të MEDREG