Njoftim per zhvillimin e Seances Degjimore date 19.12.2018