Njoftim per shtyrjen e Mbledhjes se dates dates 07.11.2021 sipas axhendes se publikuar do te zhvillohet ne oren 16:45