Njoftim per Shtyrjen e Mbledhjes se Bordit date 09.01.2013