Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 28.12.2022 “KESH” sh.a