Njoftim për Licensim ne mbledhjen e Bordit date 27.10.2022 “ALBSOLAR” shpk