Njoftim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 27.07.2023 “G.S.K”