Njoftim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 19.07.2023 “HYDRO SETA”