Njoftim për licencim ne mbledhjen e bordit te dates 19.06.2023