Njoftim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 14.11.2023 “GERTI” sh.p.k.