Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 24.02.2023 “NATYRE ENERGY” shpk