Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 20.02.2023 “Sun Energy Solutions”