Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 20.02.2023 “ATEANI ENERGY” sh.p.k