Njoftim për aplikim për rinovim licence në Mbledhjen e Bordit të datës 31.05.2024 "KROI MBRET ENERGJI" sh.p.k.