Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 20.05.2024 “AYEN AS ENERGJI” sh.p.k.