Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 06.02.2024 "IDI 2005" sh.p.k.