Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 02.07.2024 “ACHELO” sh.p.k.