Njoftim ne lidhje me “Rregulloren e lidhjeve te reja ne sistemin e shperndarjes”

 

 Njoftim !

Te gjithe subjektet e interesuara, jane te ftuara te japin komentet e tyre ne lidhje me “Rregulloren e lidhjeve te reja ne sistemin e shperndarjes” te propozuar per miratim  ne Bordin e ERE, nga Operatori I sistemit te shperndarjes OSHEE sh.a.

Lutemi te shprehni qendrimin tuaj  dhe komentet mbi kete draft perpara dates 05.08.2016.

Draftin e propozuar te Rregullores se lidhjeve te reja ne sistemin e shperndarjes, do ta gjeni ne faqen zyrtare te ERE www.ere.gov.al nen zerin Konsultime.