Njoftim mbi hapjen e procedurës për zgjedhjen e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit