Mbi Zhvillimin e Mbledhjes se Bordit date 18.03.2020