Trajnimi i përdoruesve të regjistrit elektronik të Garancive të Origjinës, 29 Qershor 2023 ora 11:00 AM-12:00 PM

Të nderuar palë të interesuara,

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se në vijim të nënshkrimit të marrëveshjes së shërbimit për regjistrin elektronik të garancive të origjinës me Grexel, ofruesin e shërbimit të përzgjedhur nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, ERE dhe Grexel, ditën e enjte më date 29.06.2023, ora 11.00 – 12.00, do të organizojnë trajnimin e pare të përdoruesve të regjistrit elektronik të Garancive të Origjinës, si pjesë e iniciativës së Komunitetit të Energjisë për krijimin e tregut rajonal të garancive të origjinës.

Secili i interesuar për tregun e garancive të origjinës, mund të marrë pjesë në trajnim duke linkuar linkun e mëposhtëm.

Agjenda e trajnimit është si vijon:

  • Prezantimet
  • Konfigurimi i përdoruesit User Setup
  • Menaxhimi i përdoruesit
  • Menaxhimi i llogarisë
  • Transferimi i GO
  • Anullimi i GO
  • Transasksionet e planifikuara
  • Rrjetet, raportet, eksportimi i të dhënave në excel

Microsoft Teams meeting Click here to join the meeting