Njoftime për Mbledhje Bordi 2020


Njoftim per Mbledhje Bordi date 28.12.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.12.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 15.11.2020

Njoftim per Mbledhje bordi date 11.12.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.12.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 02.12.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.11.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.11.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.11.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 16.11.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.11.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 06.11.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.11.2020

Njoftim mbi vijimin e mbledhjes se bordit te dates 26.10.2020 ne daten 03.11.2020

Njoftim per vijimin e mbledhjes se bordit te datës 22.10.2020 ne date 02.11.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.10.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 22.10.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.10.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 07.10.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 18.09.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.09.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 28.08.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.08.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.08.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 30.07.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.07.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 09.07.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 02.07.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 29.06.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 24.06.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 15.06.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 08.06.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 02.06.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 22.05.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.05.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 12.05.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.05.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 22.04.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 08.04.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.03.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.03.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 24.03.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.03.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 18.03.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.03.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 06.03.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 27.02.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.02.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.02.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 31.01.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 23.01.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.01.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 16.01.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.01.2020