Prezantimi i Raportit Vjetor 2022 në Komisionin për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin