Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 20.03.2023 “SEKA HYDROPOWER” sh.p.k