Njoftime per Mbledhje Bordi 2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 24.05.2022


Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.05.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 09.05.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 28.04.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.04.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.04.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 11.04.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 31.03.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 29.03.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 23.03.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 18.03.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 16.03.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.03.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 03.03.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 28.02.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 14.02.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 11.02.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.02.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.01.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.01.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

 

Njoftime per Mbledhje Bordi 2021

Njoftime per Mbledhje Bordi 2019

 
Njoftim per Mbledhje Bordi date 23.12.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.12.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 18.12.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 16.12.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 12.12.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 02.12.2019
 
Njoftim per Mbledhje Bordi date 25.11.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.11.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 14.11.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 07.11.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.11.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 29.10.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.10.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 14.10.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.10.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.10.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 24.09.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 16.09.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 06.09.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 29.08.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.08.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 08.08.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 29.07.2019

Mbledhja e Bordit e datës 22.07.2019 në orën 10:00, Do të shtyhet për në orën 11:00

Njoftim per Mbledhje Bordi date 22.07.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.07.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 01.07.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.06.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.06.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.06.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 03.06.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 31.05.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.05.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 23.04.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.04.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 15.04.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 03.04.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 27.03.2019


Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.03.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 15.03.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 07.03.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.03.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 28.02.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 18.02.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 31.01.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 24.01.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 16.01.2019

Njoftim per Mbledhje Bordi date 09.01.2019

Njoftime per Mbledhje Bordi 2020


Njoftim per Mbledhje Bordi date 28.12.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.12.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 15.11.2020

Njoftim per Mbledhje bordi date 11.12.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.12.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 02.12.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.11.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.11.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.11.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 16.11.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.11.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 06.11.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.11.2020

Njoftim mbi vijimin e mbledhjes se bordit te dates 26.10.2020 ne daten 03.11.2020

Njoftim per vijimin e mbledhjes se bordit te datës 22.10.2020 ne date 02.11.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.10.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 22.10.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.10.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 07.10.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 18.09.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.09.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 28.08.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.08.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.08.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 30.07.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.07.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 09.07.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 02.07.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 29.06.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 24.06.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 15.06.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 08.06.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 02.06.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 22.05.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.05.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 12.05.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.05.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 22.04.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 08.04.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.03.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.03.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 24.03.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.03.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 18.03.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.03.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 06.03.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 27.02.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.02.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.02.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 31.01.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 23.01.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.01.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 16.01.2020

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.01.2020

Njoftime per Mbledhje Bordi 2018

 

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.12.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.12.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.12.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 14.12.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 11.12.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.11.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 15.11.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 02.11.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.10.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 16.10.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 12.10.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 11.10.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 27.09.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.09.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 03.09.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 30.08.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.08.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 03.08.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.07.2018 ora 14.00

Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.07.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 28.06.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 25.06.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.06.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.05.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 14.05.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 30.04.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.04.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 06.04.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.03.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 15.03.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 09.03.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 07.03.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 23.02.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 09.02.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 30.01.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.01.2018

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.01.2018
logo

Boulevard "Bajram Curri", Street "Viktor Eftimiu" No.1023, Tirane

Energy Regulator Authority

Follow Us: