Njoftim për Licencim ne mbledhjen e Bordit date 13.03.2023  “ENERGY 24” sh.p.k