Benefitet e integrimit të tregjeve të energjisë elektrike 15 – 16 Qershor 2022 Athinë, Greqi