Njoftime per Mbledhje Bordi 2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 24.05.2022


Njoftim per Mbledhje Bordi date 19.05.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 09.05.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 28.04.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 20.04.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.04.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 11.04.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 31.03.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 29.03.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 23.03.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 18.03.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 16.03.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.03.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 03.03.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 28.02.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 14.02.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 11.02.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 04.02.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 26.01.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.01.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022